ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา. หากคุณยังคงเรียกดูและใช้เว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะควบคุมความสัมพันธ์ของ Lisa McGee Education กับคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์ของเรา

คำว่า ‘Lisa McGee Education’ หรือ ‘เรา’ หรือ ‘เรา’ หมายถึงเจ้าของเว็บไซต์ที่มีสำนักงานจดทะเบียน[address] . เลขทะเบียนบริษัทของเราคือ[company registration number and place of registration] . คำว่า ‘คุณ’ หมายถึงผู้ใช้หรือผู้ดูเว็บไซต์ของเรา

การใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานดังต่อไปนี้:

  • เนื้อหาของหน้าเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับข้อมูลทั่วไปและการใช้งานของคุณเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าการเรียกดู หากคุณอนุญาตให้ใช้คุกกี้ ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้อาจถูกจัดเก็บโดยเราเพื่อใช้งานโดยบุคคลที่สาม:[insert list of information] .
  • ทั้งเราและบุคคลภายนอกไม่ให้การรับประกันหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ความทันเวลา ประสิทธิภาพ ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมของข้อมูลและเนื้อหาที่พบหรือนำเสนอบนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ คุณรับทราบว่าข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวอาจมีความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาด และเราไม่รับผิดชอบต่อความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยชัดแจ้งในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต
  • การใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเองโดยสมบูรณ์ ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ คุณจะต้องรับผิดชอบเองเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของคุณ
  • เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาที่เป็นของเราหรือได้รับอนุญาตจากเรา เนื้อหานี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการออกแบบ เลย์เอาต์ ลักษณะที่ปรากฏ และกราฟิก ห้ามทำซ้ำนอกเหนือไปจากประกาศลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
  • เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ผลิตซ้ำในเว็บไซต์นี้ซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินของหรือได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบการจะได้รับการยอมรับบนเว็บไซต์
  • การใช้เว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือเป็นความผิดทางอาญา
  • บางครั้งเว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ลิงค์เหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม พวกเขาไม่ได้หมายความว่าเรารับรองเว็บไซต์ เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง
  • การใช้เว็บไซต์นี้ของคุณและข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมายของอังกฤษ ไอร์แลนด์เหนือ สกอตแลนด์ และเวลส์