ילדים בסביבת כיתה

למה אנחנו עושים את זה

יש לנו ניסיון רב בעבודה עם צעירים פגיעים שלעיתים עשויים להיתקל בבית הספר ממספר סיבות.

כאשר אנו רואים את ההתקדמות שצעירים עושים בהתפתחותם האישית, את הצמיחה בביטחון העצמי שלהם, את הצמיחה ברווחתם הפיזית, החברתית, הנפשית והרגשית ואת ההתקדמות האקדמית שלהם, אנו חוגגים את ההישגים הללו.