پیشنهاد ما

آموزش لیزا مک گی

کودکان در محیط کلاس

پیشنهاد ما

ما یک مکان نیمه وقت برای جوانان 5-16 ساله از دوشنبه تا چهارشنبه یا پنجشنبه تا جمعه از ساعت 8:45 صبح تا 14:45 با یک استراحت ناهار و دو استراحت کوتاه ارائه می دهیم. برای برآوردن نیازهای فردی، ما سعی می کنیم تا حد امکان با این جدول زمانی انعطاف پذیر باشیم. جوانان به برنامه های یادگیری فردی که در یک محیط کلاس درس توسط معلمان کاملاً واجد شرایط به نسبت 1:2 ارائه می شود، دسترسی خواهند داشت. تحویل هم بر اساس کتاب و کاغذ و از طریق کلاس درس گوگل و سایر فناوری‌ها خواهد بود.