ข้อเสนอของเรา

การศึกษาลิซ่า McGee

เด็ก ๆ ในสภาพแวดล้อมในห้องเรียน

ข้อเสนอของเรา

เราเสนองานพาร์ทไทม์สำหรับเยาวชนอายุ 5-16 ปี ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธ หรือวันพฤหัสบดีถึงวันศุกร์ เวลา 8.45 น. ถึง 14.45 น. โดยมีช่วงพักกลางวันและช่วงพักสั้นๆ 2 ช่วง เพื่อรองรับความต้องการส่วนบุคคล เราพยายามที่จะยืดหยุ่นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยตารางเวลานี้ คนหนุ่มสาวจะสามารถเข้าถึงโปรแกรมการเรียนรู้ส่วนบุคคลที่จัดส่งในห้องเรียนโดยครูที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในอัตราส่วน 1:2 การจัดส่งจะเป็นทั้งแบบหนังสือและกระดาษ และผ่าน Google Classroom และเทคโนโลยีอื่นๆ