เด็ก ๆ ในสภาพแวดล้อมในห้องเรียน

ทำไมเราทำเช่นนี้

เรามีประสบการณ์มากมายในการทำงานกับคนหนุ่มสาวที่เปราะบางซึ่งบางครั้งอาจต้องดิ้นรนที่โรงเรียนด้วยเหตุผลหลายประการ

เมื่อเราเห็นความก้าวหน้าของเยาวชนในการพัฒนาตนเอง การเติบโตด้านความมั่นใจ การเติบโตทางร่างกาย สังคม จิตใจและอารมณ์ และความก้าวหน้าทางวิชาการ เราจะเฉลิมฉลองความสำเร็จเหล่านี้