כישורים אישיים

צעירים יפתחו מגוון מיומנויות לאורך כל תקופת הלימודים בכיתה וביער:

 

  • אחריות : אחריות
  • כבוד : דאגה לרגשות של אחרים
  • חוסן : יכולת להתאושש
  • השתקפות : היכולת לשקול ולהעריך את פעולותינו