Kişisel Beceriler

Gençler, sınıfta ve ormanda geçirdikleri süre boyunca bir dizi beceri geliştireceklerdir:

 

  • Sorumluluk: hesap verebilir olmak
  • Saygı: başkalarının duygularını önemsemek
  • Esneklik: toparlanabilme yeteneği
  • Yansıtma: eylemlerimizi düşünebilme ve değerlendirebilme