Warunki korzystania z serwisu internetowego

Witamy na naszej stronie internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie i korzystanie z tej strony, zgadzasz się na przestrzeganie i bycie związanym przez następujące warunki użytkowania, które wraz z naszą polityką prywatności regulują relacje Lisa McGee Education z Tobą w odniesieniu do tej strony. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych warunków, prosimy nie korzystać z naszej strony internetowej.

Termin “Lisa McGee Education” lub “nas” lub “my” odnosi się do właściciela strony internetowej, którego siedzibą jest [address]. Numer rejestracyjny naszej firmy to [company registration number and place of registration]. Termin “Ty” odnosi się do użytkownika lub widza naszej strony internetowej.

Korzystanie z tej strony internetowej podlega następującym warunkom użytkowania:

  • Zawartość stron tej witryny służy wyłącznie do ogólnej informacji i użytku. Może on ulec zmianie bez powiadomienia.
  • Ta strona używa plików cookie do monitorowania preferencji przeglądania. Jeśli zezwolisz na stosowanie plików cookie, następujące dane osobowe mogą być przez nas przechowywane w celu wykorzystania przez osoby trzecie: [insert list of information].
  • Ani my, ani osoby trzecie nie udzielają żadnych gwarancji ani poręczeń co do dokładności, aktualności, wydajności, kompletności lub przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych na tej stronie internetowej do jakiegokolwiek konkretnego celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, a my wyraźnie wykluczamy odpowiedzialność za takie nieścisłości lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
  • Korzystanie z jakichkolwiek informacji lub materiałów na tej stronie odbywa się wyłącznie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Użytkownik ponosi własną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tej strony internetowej spełniają jego szczególne wymagania.
  • Ta strona zawiera materiały, które są własnością lub są licencjonowane przez nas. Materiał ten obejmuje m.in. projekt, układ, wygląd i grafikę. Reprodukcja jest zabroniona w sposób inny niż zgodnie z informacją o prawach autorskich, która stanowi część niniejszych warunków.
  • Wszystkie znaki towarowe zamieszczone na tej stronie, które nie są własnością operatora lub nie są przez niego licencjonowane, są oznaczone na stronie.
  • Nieuprawnione korzystanie z tej strony może być podstawą do roszczenia o odszkodowanie i/lub stanowić przestępstwo.
  • Od czasu do czasu niniejsza strona może zawierać linki do innych stron internetowych. Linki te zostały zamieszczone dla Państwa wygody, aby zapewnić dalsze informacje. Nie oznaczają one, że popieramy daną stronę (strony). Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zawarte na stronach internetowych, do których prowadzą linki.
  • Korzystanie z niniejszej strony internetowej oraz wszelkie spory wynikające z takiego korzystania podlegają prawu Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji i Walii.