Jak to działa

Lisa McGee Edukacja

Dzieci z pomalowanymi twarzami podczas HAF2021

Jak to działa

Unikalne środowisko lasu w połączeniu z klasą w lesie pozwala młodym ludziom zdobyć kwalifikacje w zakresie edukacji na świeżym powietrzu w starannie monitorowanym środowisku z ekspertami, jak również uzyskać dostęp do swoich podstawowych przedmiotów akademickich (maths, english, science).

 

Młodzi ludzie doświadczają połowy każdego dnia pracy z podejściem szkoły leśnej, aby ukończyć kwalifikacje edukacji na świeżym powietrzu. Korzyści z przebywania na świeżym powietrzu są widoczne w lepszym nastawieniu i zachowaniu młodych ludzi. Uczą się brać odpowiedzialność i uczą się szanować środowisko, w którym przebywają. Szybko rośnie im pewność siebie, gdy widzą osiągane rezultaty.

 

Połowa dnia spędzana jest w klasie w lesie przy użyciu google classroom do nauki z wykorzystaniem indywidualnych programów z wykwalifikowanymi nauczycielami udzielającymi wsparcia i nauczania jeden do jednego. Młodzi ludzie szybko uczą się odpowiedzialności za własną naukę i refleksji nad nią za pomocą dziennika.