DEIJ

Różnorodność, równość, integracja i sprawiedliwość

Lisa McGee Edukacja Międzynarodowe Szkoły Letnie

Sprawiedliwość społeczna

Różnorodność

Różnorodność, w tym neurodiversity, jest brana pod uwagę we wszystkich naszych planach, a nasze nastolatki z Gen Z będą mogły się do tego przyczynić, jeśli będą miały uwagi podczas codziennych spotkań.

Oczywiście w naszych szkołach letnich uczestniczy zróżnicowana grupa studentów, a także kadra.

Różnorodność środowisk
Włączenie

Równość i integracja

Równość leży u podstaw wszystkich naszych polityk i programów. W rzeczywistości będzie to punkt debaty na naszej mini konferencji.

Włączenie zapewnia, że wszyscy mamy poczucie przynależności, czujemy się wspierani, a nasze różnice są akceptowane. Twoje dziecko będzie zachęcane do bycia sobą, co będzie miało zasadniczy wpływ na wzrost pewności siebie.

Sprawiedliwość społeczna

Wszyscy jesteśmy bardziej świadomi społecznie i Twoja rodzina będzie zadowolona, że pracujemy z młodzieżą w niekorzystnej sytuacji, aby zapewnić darmowe kluby wakacyjne jako część projektu o wartości 200 milionów funtów dla Departamentu Edukacji w sześciu hrabstwach w Anglii.

Brytyjskie i międzynarodowe firmy z branży STEM, cyfrowej i zrównoważonego rozwoju zapłacą za stypendia dla brytyjskiej młodzieży cierpiącej z powodu trudności, aby doświadczyć szkoły letniej w 2024 roku.

Haf